ГБА Комит ХХК

Комит сервис ХХК нь үндсэн 2 талбайтай бөгөөд 3000 м2 нээлттэй задгай агуулах,

240 м2 дулаан агуулахыг холбогдох дүрэм журмын дагуу ажиллуулж байна.