Холбоо барих

    УЛААНБААТАР ХОТ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗРЫН СУУРИН  УТАСНЫ ЖАГСААЛТ 2022 он

Өрөөний дугаар Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар
400 Б.Сүхбаатар Газрын дарга 255001
404 Ц.Отгонжаргал Захиргааны албаны дарга 255014
404 Э.Мөнхөө Хорио цээрийн албаны дарга 255009
403 Н.Түмэнбаатар Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх албаны дарга  255005
405 Н.Уранчимэг Гаалийн хяналт, шалгалтын албаны дарга  255002
406 Д.Гантөмөр Санхүү, аж ахуй үйлчилгээний албаны дарга 255004
409 Х.Тэгшсүрэн  Гаалийн бүрдүүлэлтийн албаны дарга 255003
502 Д.Гантуг Эрсдэлийн удирдлагын албаны дарга  255008
402   Бичиг хэргийн эрхлэгч 255000
505   Хүний нөөц, захиргааны албаны ГУАБ 255013
502

Г.Гансувд

Э.Энхмаа  

Мэдээллийн технологи хариуцсан  ГУБ нар

255007
507 Ч.Энхтуяа

Санхүү аж ахуй, үйлчилгээний албаны ГУАБ, ГУБ            Аж ахуйн менежер нар

255015
508 Д.Оюунтуул Санхүү аж ахуй, үйлчилгээний албаны ГУБ, нягтлан бодогч нар 255015
301 С.Сэржмядаг Зөрчилтэй тэмцэх албаны ГУАБ 255011
   

Мэдээлэл, лавлагааны ГУБ

Газрын  харуул

Хяналтын камерын өрөө

255020

255016

252181

ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСҮҮД

 ГХБ-ын нэр

Гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээний утасны дугаар

Гаалийн хяналтын бүсийн эрхлэгчийн утасны дугаар
1  АБТЭМА Гаалийн салбар

21244146

21244188
2 Толгойт өртөө

        21247330

   21247330
3 Монголтранс ГХБүс       70178818       70118817
4 Туушин ГХБүс  70044370      70042113
5 Монгол-экспресс ГХБүс 70041258  21242765
6 Материалимпэкс ГХБүс    11369155    21242636
7  Прогресстранс ГХБүс 11632913 21633992
8

Эринтранс Гаалийн тусгай Бүс

Салбарын эрхлэгч Х.Саранцэцэг

11681410 11680132
9 Улаанбаатар импекс ГХБүс            11631209           11313232
10  Ачаа тээш ГХБүс            21242170  
11 АБТЭМА II ГХБүс              21247305
12 Техник импорт ГХБүс           70170975            70189880
13 Интердесижн ГХБүс           70178003            70178000
14 Амгалан ложистик ГХБүс             75100035
15 Захиалга дуудлага, Экспорт          255012  

Хаяг: Монгол Улс, 16051 Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Тээвэрчдийн гудамж, Улаанбаатар хот дахь гаалийн газрын байр

Цахим хаяг: ubgg@customs.gov.mn

Холбоо барих утасны дугаар: (976-11) 252181

Санал гомдол хүлээж авах утас: (976-11) 252181