БАРААГ ЦАХИМААР ӨӨРӨӨ МЭДҮҮЛЭХ ГАРЫН АВЛАГА

Барааг интернэтээр мэдүүлэх эрх бүхий Аж ахуйн нэгжүүд цахимаар бичиг баримтыг гаалийн байгууллагад илгээдэг боллоо. цахим бүрдүүлэлтийн нэгдсэн систем www.gaali.mn сайтын гарын авлага.