БАРААГ ЦАХИМААР ӨӨРӨӨ МЭДҮҮЛЭХ ГАРЫН АВЛАГА

Барааг интернэтээр мэдүүлэх эрх бүхий Аж ахуйн нэгжүүд цахимаар бичиг баримтыг гаалийн байгууллагад илгээдэг боллоо.