АБТЭМА II ГХБүс

3.1.18.“гаалийн хяналтын бүс” гэж бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналт дор ачих, буулгах, шилжүүлэн ачих, хадгалах, тээвэрлэх, гаалийн хяналтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор тусгайлан тогтоосон байр, агуулах, талбайг;

Хаяг: УБ хот СХД 20 хороо 22 -н товчоо явах замд 

Холбоо барих утас: 247305, 247273