Олон улсын гэрээ, конвенц

Улсын Их хурлын Тамгын газар, Гадаад харилцааны яам, Гаалийн ерөнхий газар хамтран гаалийн асуудлаарх Монгол улсын нэгдэн орж, соёрхон баталсан олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, конвенцүүдийг нэгтгэн, “Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэл хэвлэн гаргалаа. Үүнд:

  1. Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл байгуулах тухай конвенц
  2. Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системийн тухай олон улсын конвенц
  3. Тир карнейг хэрэглэн барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай конвенц
  4. Барааг түр хугацаагаар оруулах тухай конвенц
  5. Гаалийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол
  6. Барааны хилийн хяналтын үйл ажиллагааг уялдуулах тухай олон улсын конвенц
  7. Хуурай боомтын тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

Гаалийн харилцаанд оролцогчид та бүхэн дээрх олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, конвенцийг уншиж судлан үйл ажиллагандаа ашиглах боломжтой юм.

                                                                                               pdfтатаж авах


Гаалийн байгууллагын хяналт, бүрдүүлэлтийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй Монгол улсын элсэн орсон олон улсын гэрээ конвенцийн товч танилцуулга

 

Д/д Конвенцын нэр монголоор, байгуулагдсан өдөр, хот, хүчин төгөлдөр болсон өдөр Конвенцын нэр англиар Монгол Улс баталсан, хадгалагч хүлээн авсан өдөр Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон өдөр Хэлэлцэн тохирогч Талын тоо (2009-01-01-ний байдлаар)
1. Киотогийн конвенц 
Гаалийн горимыг хялбарчилах, уялдуулах тухай олон улсын конвенц
– 1973-05-18-нд Япон Улсын Киото хотноо байгуулагдсан 
– 1974-09-25-нд хүчин төгөлдөр болсон 
– 1999-6-26-ны өдрийн Брюсселийн Протоколоор шинэчлэгдэж, шинэчлэгдсэн хувилбар нь 2005-11-3-ны өдөр батлагдаж, 2006-2-3-нд хүчин төгөлдөр болсон
International Convention on Simplification and Harmonization of Customs Procedures 2006 2006 56
2. Стамбулын конвенц 
Түр хугацаагаар оруулах тухай Конвенц 
-1990-06-26-нд Турк Улсын Стамбул хотноо байгуулагдсан 
-1993-11-27-нд хүчин төгөлдөр болсон
Convention on Temporary Admission (A combination of French and English phrases "Admission Temporaire/Temporary Admission.") (CPD carnet – Carnet de Passage en Douane) 2002-12-05 2003-09-05 38
3. ТИР конвенц 
ТИР карней ашиглан олон улсын хэмжээнд бараа тээвэрлэх тухай конвенц 
-1975-11-14-нд Швейцарь Улсын Женев хотноо байгуулагдсан 
-1978 онд хүчин төгөлдөр болсон
Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets (“TIR” stands for “transports internationaux routiers” or "international road transport") 2001-11-10 
(Их Хурал) 2002-08-08 (Ерөнхийлөгч) 2002-10-02 (IRU)
2003-04-01 67
4. ДХБ-ын Үнэлгээний хэлэлцээр
ГАТТ 1994-ийн VII зүйлийг хэрэгжүүлэх тухай Хэлэлцээр (Гаалийн үнэлгээний Хэлэлцээр) 
-1994-04-15-нд Морокко Улсын Марракеш хотноо батлагдав 
-1969-9-5-нд хүчин төгөлдөр болсон
Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994   1997-01-29 151
5. Женевийн конвенц 
Ачааг хилээр нэвтрүүлэхэд хийх хяналт шалгалтын нөхцлийг уялдуулах тухай олон улсын конвенц 1982 
– 1982-10-21-нд Швейцарь Улсын Женев хотноо байгуулагдсан 
– 1985-10-15-нд хүчин төгөлдөр болсон
International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods 2007-5-4 
(УИХ)
  51
6. Дипломат харилцааны тухай Венийн Конвенц
Түр хугацаагаар оруулах тухай Конвенц 
– 1961-4-18-нд Австри Улсын Вена хотноо байгуулагдсан 
-1964-4-24-нд хүчин төгөлдөр болсон
Vienna Convention on Diplomatic Relations 1966-11-24 (АИХ) 
1967-01-05(НҮБ)
1967-02-05  
7. Вашингтоны Конвенц 
Түр хугацаагаар оруулах тухай Конвенц Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц – 1973-03-03-нд АНУ-ын Вашингтон хотноо байгуулагдсан 
– 1975-07- хүчин төгөлдөр болсон
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1995-05-04 
(Их Хурал) 1996-1-5 (CITES)
1996-4-4 172
8. Монреалын протокол
Озон (озоны давхрага) задалдаг бодисын тухай Монреалийн протокол 
– 1987 онд Канад Улсын Монреаль хотноо батлагдсан
– 1990 (Copenhagen), 1997 (Montreal), 2002 (Beijing) онуудад нэмэлт оруулсан
Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer     175 (2002 оны байдлаар)
9. Базелийн конвенц 
– 1989-3-22-нд байгуулагдсан Герман Улсын Basel хотноо байгуулагдсан
The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal     172
10. Роттердамын конвенц  Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade     128
11. Картагены протокол
– 2000-1-29-нд Испани Улсын Cartagena хотноо байгуулагдсан
The Cartagena Protocol on Biosafety      
12. Стокгольмийн конвенц
– 2001-5-23-нд Швед Улсын Stockholm хотноо байгуулагдсан 
– 2004-5-17-нд хүчин төгөлдөр болсон
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants     163
13. Парисын конвенц 
Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай 
– 1883 онд Францын Парис хотноо батлагдсан
Paris Convention on Industrial Property 1985    
14. Бернийн конвенц 
Зохиогчийн эрхийг хамгаалах тухай – 1886 онд Швейцарь Улсын Берн хотноо батлагдсан
Berne Convention on Copyright 1998    
15. Мансууруулах эмийн тухай нэгдсэн конвенц 
– 1961-3-30-нд АНУ-ын Нью-Йорк хотноо байгуулагдсан 
– 1964-12-13-нд хүчин төгөлдөр болсон
The Single Convention on Narcotic Drugs 1990-12-07 
(Их Хурал)
  180
16. Сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын тухай конвенц
– 1971-02-20/21-нд Австри Улсын Вена хотноо байгуулагдсан 
– 1976-8-26-нд хүчин төгөлдөр болсон
Convention on Psychotropic Substances 1999-04-22 
(Их Хурал)
   
17. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг НҮБ-ын конвенц 
– 2000-1-29-нд Испани Улсын Cartagena хотноо байгуулагдсан
– 1988-12-19/20-нд Австри Улсын Вена хотноо байгуулагдсан – 1990-11-11-нд хүчин төгөлдөр болсон The UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 2001-01-25
(Их Хурал)
170
18. Консулын харилцааны тухай Венийн Конвенц
– 1963-4-24-нд Австри Улсын Вена хотноо байгуулагдсан 
-1967-3-19-нд хүчин төгөлдөр болсон
Vienna Convention on Consular Relations 1988-6-20 (АИХ)    
19. Олон улсын хэмжээнд бараа худалдах, худалдан авах гэрээний тухай конвенц 
– 1980-4-11-нд Австри Улсын Вена хотноо байгуулагдсан 
– 1988-1-1-нд хүчин төгөлдөр болсон
The UN Convention on Contracts for International Sale of Goods 1997-12-31 1999-1-1 72
20. Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл байгуулах тухай конвенц 
– 1950-12-15-нд Бельги Улсын Брюссель хотноо байгуулагдсан 
– 1952-11-4-нд хүчин төгөлдөр болсон
Convention Establishing a Customs Co-operation Council 1991-05-31 No.163
(ЗГ-ын тогтоол) 1991-09-17
1991-09-17 174
21. Барааг тодорхойлох, кодлох уялдсан системийн тухай олон улсын конвенц 
– 1983-06-14-нд Бельги Улсын Брюссель хотноо байгуулагдсан 
– 1988-01-01-нд хүчин төгөлдөр болсон
International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System 1991-05-31 No.163 1991-09-17/30 1993-01-01 133
22. Гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг мөрдөн шалгах, таслан зогсоох зорилгоор байгууллага хооронд харилцан туслах тухай олон улсын конвенц 
– 1977-06-09-нд Кени Улсын Найроби хотноо байгуулагдсан 
– 1980-05-21-нд хүчин төгөлдөр болсон
International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and Repression of Customs Offences     51
23. Гаалийн асуудлаар байгууллагын хүрээнд харилцан туслах тухай Конвенц 
– 2003-6-27-нд Бельги Улсын Брюссель хотноо байгуулагдсан 
– Хүчин төгөлдөр болоогүй
International Convention on mutual administrative assistance in Customs matters (Johannesburg Convention)     2