ГБА Mongol express

Компани нэр:                                                                          “Монгол Экспресс” ХХК

Үүсгэн байгуулагдсан огноо:                                               1999 он

Үйл ажиллагааны чиглэл:                                                    Гадаад худалдаа, агуулах үйлчилгээ

Хүний нөөц/орон тоо :                                                           30

Гадна талбай:  

ГХБүсийн талбай:   8750т2

Агуулах:  200m2

НЭГ цэгийн үйлчилгээтэй