ГБА Монспед ХХК

—ГААЛИЙН БАТАЛГААТ АГУУЛАХ

—

—2011 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байна.

—Төмөр зам дагасан вагон болон автомашинаас ачилт, буулгалт хийх өндөрлөсөн тавцантай.

—Талбай: 6000 м2 /Төмөр замын оролттой/

¢3000 м2 – Битүү агуулах /3.2 тонны даацтай 4ш гүүрэн крантай/

¢3000 м2 – Асфальтан хүчилт бүхий, тэгшилгээтэй талбай

—24 цагийн турш хамгаалалтын албан ажилчид харж хамгаалдаг.

—Гаалийн тусгай бүсийн нэг үйл ажиллагаа нь агуулахын аж ахуйн бөгөөд уул уурхайн зориулалттай том оврын болон хүнд жинтэй машин техник агуулах зориулалтаар тоноглож бэлдсэн болно.