Гаалийн байгууллага архив, албан хэргийн хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгээр 95 хувь буюу “А” үнэлгээ авлаа

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив албан хэрэг хөтлөлтийн […]

Read more
1 5 6 7