Улаанбаатар хот дахь гаалийн газрын гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх албанаас “ Улсын хилээр нэвтрүүлж буй бэлэн мөнгө түүнтэй адилтгах төлбөрийн бусад хэрэгслийг гаалийн байгууллагад мэдүүлж байх’’ талаар өдөрлөг зохион байгууллаа.

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газрын Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх  албанаас “ Улсын хилээр нэвтрүүлж […]

Read more

Гаалийн байгууллага архив, албан хэргийн хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгээр 95 хувь буюу “А” үнэлгээ авлаа

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив албан хэрэг хөтлөлтийн […]

Read more
1 2 3 4