УБ хот дахь гаалийн газрын Эрсдэлийн удирдлагын албанаас Гаалийн итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийн талаар хийсэн товч танилцуулга