ГЕГ-ийн удирдах албан тушаалтнууд УБГГ-ын байцаагч нарт сургалт болон цаг үеийн асуудлаар хурал зохион байгууллаа.