Нийслэлийн прокурорын газраас УБГГ-ын байцаагч нарт сургалт орлоо

Нийслэлийн прокурорын газраас УБГГ-ын байцаагч нарт “Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд гарч буй алдаа дутагдал, анхаарах асуудлууд” сэвдвээр сургалт орлоо.