Гаалийн байгууллагын дотоод журам шинэчлэгдлээ.

Улаанбаатар хот Гаалийн газрын албан хаагчдын анхааралд!
2022 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн Гаалийн ерөнхий газрын даргын А/226 дугаар тушаалын хавсралтаар “Гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам” шинэчлэн батлагдлаа. Улаанбаатар хот Гаалийн газрын албан хаагчид та бүхэн уншиж танилцана уу!