Ёс зүйн сургалт, дүрэмт хувцасны үзлэг

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газрын нийт Гаалийн улсын байцаагч нар дүрэмт хувцасны үзлэгт хамрагдлаа. Дүрэмт хувцасны үзлэгийн дараа ГЕГ-ын дэргэдэх Сургалт судалгааны иөвийн ГУАБ Энхбаатар Гаалийн ажилтны ёс зүйн талаар лекц уншив.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *