МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГААГ ЦАХИМААР АВДАГ БОЛЛОО

Хувь хүн, Хуулийн этгээд өөрийн гадаад худалдаа хийсэн лавлагааг цахимаар авдаг боллоо.

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ХАНДАЖ, ЦАХИМ ЛАВЛАГАА АВАХ ЭРХЭЭ НЭЭЛГЭНЭ ҮҮ

Цахим лавлагаа авах заавар, Цахим тодорхойлолт авах зааврыг энд дарж авна уу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *