Авлига хүнд суртлаас урьдчилан сэргийлэх хэлэлцүүлэг

            Авлигатай тэмцэх газраас оюутан залуусыг авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд идэвхжүүлэх зорилгоор их дээд сургуулийн оюутнуудын дунд зохион байгуулсан “Түлхүүр” уралдаанд шалгарсан шилдэг оюутнууд 2019 оны 12 сарын 13-ны өдөр Улаанбаатар хот дахь гаалийн газрын төрийн албан хаагчдын дунд  “Авлига, хүнд суртлаас урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх видео шторкыг танилцууллаа.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *