Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр – 2019.12.10

Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр – 2019.12.10

Жил бүрийн 12 дугаар сарын 10-ны өдрийг Олон улсын “Хүний эрхийг хамгаалах өдөр” болгон олон улс тэмдэглэж байна. 

Энэ жилийн хүний эрхийг хамгаалах өдрийг “Өөрийн эрхийнхээ төлөө тэмц” нэрийн доор компанит ажлыг залуучуудын дунд НҮБ-аас чиглүүлж байна.

Залуусыг өөрчлөлтийг дамжуулагч гэж үзэн хүний эрхийг хамгаалах үйлсэд өргөн оролцуулах хандлага дэлхий нийтэд давамгайлж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *