Авлигын эсрэг олон улсын өдөр

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ОЛОН УЛСЫН ӨДӨР -12 сарын 9

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей жил бүрийн арванхоёрдугаар сарын 9-ний өдрийг Авлигын эсрэг олон улсын өдөр болгон тэмдэглэж байхаар шийдвэрлэсэн. Авлигын эсрэг НҮБ-ын далбаан дор нэгдсэн улс орнууд энэ өдрийг угтан олон нийтийн дуу хоолойг сонсох, Авлигын эсрэг конвенцид тусгасан үүргүүдийг нийгэмд таниулдаг. Авлигын шалтгааныг арилгах, үр нөлөөг бууруулах цогц арга хэмжээг тусгасан НҮБ-ын Конвенцийг дэлхий даяар авлигатай тэмцэх гол хэрэгсэл гэж үзэж байна.

2019 оны 12 сарын 9-ний өдөр Улаанбаатар хот дахь Гаалийн Газрын хамт олон ГЕГ-ын дэргэдэх Хэвлэл мэдээлэл, Сургалт судалгааны төвийн  ГУАБ, АТГ-ын соён гэгээрүүлэх сургагч багш Б.Энхбаатартай энэ өдрийн ач холбогдолыг таниулж, Авилгын эсрэг зурагт хуудасуудыг авилгаас урьдчилан сэргийлэх хүрээнд байршуулав.

                             

      

 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *