Сургалт зохион байгууллаа

 

           Тус гаалийн газар 2019 оны 11 сарын 29-ний өдөр ГЕГ-тай хамтран сургалт зохион байгууллаа.         ГЕГ-ын ГХШГ-ын ГУБ Ч.Алтантуяа “Хориглосон, хязгаарласан бараанд тавих гаалийн хяналт”, ГУБ Ч.Чулуунцэцэг “Стратегийн хүнс”, ГЕГ-ын дэргэдэх Гаалийн төв лабораторийн дарга С.Цэрэнчимэд “Лабарторийн дээж авах аргачилал”, УБГГ-ын ГУБ Г.Гасан “Тир карней бөглөх заавар” сэдвээр тус тус хичээл заав.  Сургалтад 141 төрийн албан хаагч оролцож, хориглосон, хязгаарласан барааны эрх зүйн зохицуулалт болон гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн  явцад гаргаж буй алдааны талаар мэдээлэл авч, алдаа дахин гаргахгүй байх боломж бүрдсэн.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *